AVTORSKE PRAVICE
Na podlagi Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) je družba Elektro in druge storitve, Branko Klaneček s.p. (v nadaljevanju družba) nosilec materialnih avtorskih pravic nad vsebinami v najširšem pomenu (besedila, fotografije, skice, zemljevidi in načrti, avdio – video posnetki, računalniški programi in aplikacije) objavljenimi na spletnem mestu https://www.karmicnosvetovanje.com. Prepovedano je vsakršno kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in kakršnokoli razširjanje v komercialne namene brez pisnega dovoljenja družbe. Z zakonom (ZASP, členi 48, 49, 51) sta izjemoma dovoljena uporaba oz. reproduciranje avtorskega dela na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir in avtorstvo dela. Po 50. členu ZASP-a sta dovoljena tudi uporaba in reproduciranje avtorskega dela v omejenem številu za zasebno, nekomercialno rabo.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Družba se zavezuje, da bo osebne podatke varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 59/1999, 57/2001, 59/2001) in Obligacijskem zakoniku. Družba osebnih podatkov uporabnikov ne bo posredovala nobeni drugi fizični ali pravni osebi brez izrecnega dovoljenja uporabnikov. Cena poslanega sms vprašanja se obračuna po ceniku vašega operaterja. Cena vsakega prejetega sms-a (naš odgovor) pa je 3,49 € z DDV. Vaših telefonskih številk nam vaš ponudnih mobilnih storitev ne posreduje, zato je ohranjena popolna anonimnost in varstvo osebnih podatkov. Z poslanim sms sporočilom se strinjate da ime, priimek, datum rojstva in katerikoli drugi vaš ali osebni podatek tretje osebe, ki nam ga posredujete tekom pogovora, uporabimo za kakovostno zagotavljanje storitve. Podatke potrebujemo za vpogled v karte ali kvalitetno izvajanje drugih storitev. (Podatkov ne shranjujemo in se jih izbriše po končani storitvi). Ob nakazilu plačila preko Trr računa nam posredujete svoje podatke ime, priimek in potrdilo o vplačilu na naš elektronski naslov ali sms sporočilo. Podatke uporabimo izključno za hitrejše preverjanje vplačila. Podatkov trajno ne shranjujemo na naših serverjih in se izbričejo po preverjanju plačila. Podatki, ki ste jih navedli v nakazilu so predmet dokazovanja komunikacije v primeru pravnih sporov, zato izbris ni mogoč. Cena minute pogovora na 090 4004 je 2,19 € po ceniku Telemach d.o.o., Cene se lahko razlikujejo glede na ponudnika telefonskih storitev. Vaših telefonskih številk nam vaš ponudnih mobilnih storitev ne posreduje, zato je ohranjena popolna anonimnost in varstvo osebnih podatkov. Podatki, ki ste jih navedli v okno za komentarje so javne narave in so prikazani na spletni strani ob vašem komentarju. Podatke se iz baze na vašo željo lahko izbriše, vendar vaše ime/vzdevek ostane na spletni strani. Če tega ne želite, morate lastoročno izbrisati vaš komentar.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI
Družba se obvezuje, da bo v dobri veri in v okviru svojih zmožnosti skrbela za pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin na spletnem mestu.
S tem omenjeno družba ne izključuje možnosti za pojav napak med vsebinami objavljenimi na spletnemu mestu. Zato so informacije posredovane prek tega spletnega mesta zgolj informativne narave, saj družba ne more prevzeti odgovornosti za njihovo absolutno točnost. Družba niti druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi spletnega mesta ali še sodeluje pri nadgradnjah spletnega mesta ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe spletnega mesta ali nezmožnosti uporabe le-tega. Družba lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni spletno mesto.

HIPERTEKSTUALNE POVEZAVE
Narava svetovnega spleta in spletnega mesta https://www.karmicnosvetovanje.com onemogoča nadzor nad vsebinami, do katerih vodijo hipertekstualne povezave (linki) s tega spletnega mesta.

NE/SPOŠTOVANJE DOLOČB IZ PRAVNEGA OBVESTILA
Družba in avtorji vsebin, objavljenih na spletnem mestu, od uporabnika pričakujejo, da bo spoštoval zapisane določbe in zakone s področja varovanja zasebnosti, prava intelektualne lastnine ter avtorskega prava. V nasprotnem primeru bodo ob odkritju zlorabe in kršenja zakonov proti storilcu prisiljeni ukrepati.

SPLOŠNO
Za morebitne spore iz naslova uporabe spletnega mesta se uporabi slovenska zakonodaja. Za rešitev morebitnih sporov je pristojno ustrezno sodišče. Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in da se z njimi strinja.